COVID-19 Coronavirus

Mesures internes

Transvasar a caixes desinfectades totes les matèries primeres que entren a les nostres càmeres frigorífiques
Actualització: Aplicar aquesta mesura també a tot el producte sec
Gestionar la traçabilitat del producte
Gestió del FIFO en les matèries primeres i en les preelaboracions
Controlar el nivell de clor lliure a l'aigua de totes les nostres instal·lacions
Controlar manualment i informàticament les temperatures de les nostres càmeres
Utilitzar l'ozó i l'amoni quaternari com a desinfectant a les nostres instal·lacions
Actualització: Augmentar la freqüència de desinfecció i la dosi de viricida
Realitzar un doble rentat de la vaixella, un manual i un altre a màquina, sotmetent-la a més de 85ºC per garantir la seva total desinfecció
Actualització: Augmentar el manteniment preventiu de les màquines de rentat
Manipulació de productes crus en sales refrigerades i desinfectades
Desinfectar els productes en cru amb un producte de base clorada
Desinfectar els utensilis emprats en els processos de manipulació per sobre de 85ºC
Desinfectar eines de tall en armaris amb llum UV
Sotmetre les preelaboracions a un abatiment ràpid de temperatura per minimitzar riscos microbiològics
Garantir la desinfecció dels uniformes de treball
Nova mesura
Potenciar la desinfecció de mans, avantbraços i cara dels treballadors
Nova mesura
Utilitza mascaretes en el lloc de treball
Nova mesura
Mantenir el distanciament entre treballadors i amb els clients
Nova mesura
Escalonar l'entrada d'empleats per evitar aglomeracions
Nova mesura
Realitzar desinfeccions periòdiques de les instal·lacions amb nebulitzacions de base clorada
Nova mesura

Mesures a sala

Desinfectar entre client i client les taules amb viricida amb base d'amoni quaternari
Actualització: Ampliar a la neteja de cadires i paraments verticals propers. Augmentar la dosi de viricida respecte a abans de COVID-19. Passar a assecar amb paper en lloc de baieta
Emprar tovalles i tovallons d'un sol ús
Actualització: Evitar l'ús de mobles de servei per emmagatzemar-los
Oferir tovalloletes desinfectants al client
Actualització: Augmentar la dosi desinfectant
Posar a disposició del client gel hidroalcohòlic a les entrades dels restaurants, dels lavabos i repartit per la sala
Nova mesura
Emprar catifes desinfectants a les entrades dels locals
Nova mesura
Assignar a un treballador perquè realitzi en exclusiva i de forma contínua tasques de neteja i desinfecció durant el servei a lavabos i punts crítics
Nova mesura
Realitzar desinfeccions periòdiques de la sala amb nebulitzacions de base clorada
Nova mesura
Desinfectar les màquines d'aire condicionat, especialment els seus filtres, amb esprai viricida
Nova mesura
Eliminar la carta física per una en format digital
Nova mesura
Preparar la taula just abans que el client l'ocupi
Nova mesura
Potenciar les formes de pagament electrònic en detriment dels diners en efectiu
Nova mesura
Desinfectar després de cada ús la màquina de pagament en efectiu
Nova mesura
Canviar els eixugamans d'aire dels lavabos per expenedors de paper amb autotall
Nova mesura
Canviar els expenedors de paper higiènic actuals per altres amb autotall per minimitzar el contacte
Nova mesura
Eliminar l'autoservei per escalfar aliments per a nadons, passant a fer-ho els cambrers amb les màximes garanties de desinfecció
Nova mesura

Com prevenir el coronavirus?

Estigues al corrent de la informació més recent sobre el brot COVID-19,
disponible al lloc web de l’OMS i a través de la teva autoritat de salut pública nacional i local.

Com rentar-se les mans

La majoria de nosaltres sabem l'important que és practicar una bona higiene de mans.
Però només perquè et rentis les mans amb freqüència, no vol dir que les rentis bé.