CV Treballa amb nosaltres

Condicions de treball
Sou mínim de 1.570 € bruts
2 dies de festa a la setmana
Contracte fix
Condiciones de trabajo
Sueldo Mínimo de 1.570 € brutos
Fiesta 2 días de fiesta a la semana
Contrato Fijo

A el grup El Pòsit procurem envoltar-nos sempre de persones que entenguin i es sentin compromeses amb els valors de la nostra empresa, aportant el millor de si mateixos en el desenvolupament de les seves tasques diàries.

Mínim 3 caràcters
Mínim 3 caràcters
Correu electrònic no vàlid
Només números, sense espais
Mínim 3 caràcters
Només números, mínim 18 anys
Has de seleccionar una imatge en format .jpg de fins a 10MB
Has de seleccionar una imatge en format .jpg de fins a 10MB
Has de seleccionar una opció
Has de seleccionar una opció
Mínim 4 caràcters
Has de seleccionar una opció
Mínim 50 caràcters
Mínim 30 caràcters
Mínim 50 caràcters
Mínim 50 caràcters
Mínim 30 caràcters
Has de seleccionar una opció
Has de seleccionar una opció
Has de seleccionar una opció
Has de seleccionar una opció